ଆଜି ଡଲାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ | 11.01.2022 G. 12 ଘଣ୍ଟା |.

ଡଲାର ରୁବଲ୍ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ | 2022.01.11 - ବଜାର

ବାସ୍ତବ ସମୟ ମୁଦ୍ରାର ବଜାର ହାର |


ଡଲାର ହାରମୁଦ୍ରା ଚାର୍ଟ: ଡଲାରରେ ଡଲାର ହାରର ଗତିଶୀଳତା ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |.
ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ: ୟୁରୋ, ରୁବଲ୍, ଡଲାର, HRYVNIA ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ |.
ଡଲାର ହାରଡଲାରରେ ମୁଦ୍ରା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ |: ଡଲାରରେ ଡଲାର ହାରର ଗତିଶୀଳତା ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |. ସ୍ଥାୟୀ ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ |.
ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟଆଜି ରାବାହିକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କ୍ୟୁରେନ୍ସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ | ଏବଂ ୟୁରୋ, ଡଲାର, ପାଉଣ୍ଡ, ୟୁଆନ୍, ୟେନ୍ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଭିଲେଖାଗାର |. ବଜାରରୁ ସ୍ପିକର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ | USD/RUB и EUR/RUB.
ରୁବେଲର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ |ରୁବେଲର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ | ରୁ ଡଲାର, ୟୁରୋ, ବେଲା Belarusian ଷର ରୁବଲ୍, HRYVNIA, ପାଉଣ୍ଡ, ୟୁଆନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଦ୍ରା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ |. ରୁବ୍ରେବଲ୍ ର ଗତିଶୀଳତା ୟୁରୋ ଏବଂ ଡଲାର | -USD/RUB и EUR/RUB.

ଆଜି | ମଙ୍ଗଳବାର |, 11 ଜାନୁଆରୀ, 2022 ବର୍ଷ

ରୁବଲ୍ ରୁ ଡଲାର୍ | 2022.01.11

ମୁଦ୍ରାଡଲାର |


କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ EUR / RUB CB ହାରରେ

ଗ୍ରାଫ୍ ସତେଜ କରନ୍ତୁ | EUR ରୁବଲ୍ କୁ |
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ | EUR କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁବେଲକୁ |


କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ USD / RUB CB ହାରରେ

ଗ୍ରାଫ୍ ସତେଜ କରନ୍ତୁ | USD ରୁବଲ୍ କୁ |
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ | USD କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁବେଲକୁ |

ଡଲାର ବଜାର ହାର 11.01.2022 * 21:00 ମସ୍କୋରେ, ଫୋରେକ୍ସରେ |
ଡଲାର ହାରକୁ ଅଦ୍ୟତନ କରନ୍ତୁ | 11.01.2022 г
ଡଲାର ହାର
ଡଲାର ହାରମୁଦ୍ରା / ଡଲାରକୁ
1 USD= 74.5940 RUB100Russian ଷିଆ ରୁବଲ୍ | = 1.3406 $
1 USD= 0.8807 EUR1ୟୁରୋ ପାଇଁ ଡଲାର ହାର | = 1.1354 $
1 USD= 1.3894 AUD1ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଡଲାର | = 0.7197 $
1 USD= 0.7344 GBP1Gbp = 1.3617 $
1 USD= 1.2588 CAD1କାନାଡିୟ ଡଲାର | = 0.7944 $
1 USD= 2.5751 BYN10ବେଲା ଲୋର୍ଆନ୍ ରୁବଲ୍ | = 3.8834 $
1 USD= 435.3097 KZT100କାଜାକ୍ ଟେଙ୍ଗେ | = 0.2297 $
1 USD= 482.6682 AMD1000ଆର୍ମେନିଆ ଡ୍ରାମ୍ | = 2.0718 $
1 USD= 0.0000 MDL1ବିଟକଏନ୍ | = 42,523.7289 $

ଡାଲେବଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଡଲାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଦ୍ରା |

ଅନେକ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ମୁଦ୍ରାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଡଲାରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବଜାର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ |. ସ୍ନାପିଙ୍ଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ନକରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କୀୟ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଡଲାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ. ପ୍ରାୟତ such ଏହିପରି ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ହାରରେ ଏକ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ |.

ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ | ଡଲାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ପଛରେ | ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ପାଇଁ ୟୁରୋକୁ ଡଲାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ |. ଏବଂ ଡଲାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଚାର୍ଟରେ ଏହାର ହାରର ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ | - ଟୋକେଇ ତୁଳନାରେ ଡଲାର ହାର |  ବିଶ୍ୱ ମୁଦ୍ରା.

ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୁଦ୍ରା ପରି, ଡଲାରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହୋଇଥାଏ, ସାଧାରଣତ per ବର୍ଷକୁ କିଛି ପ୍ରତିଶତ |. ତେଣୁ, କେଉଁ ଡଲାରରେ ବିନିଯୋଗ କରି |-ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଏହି ମୁଦ୍ରାର ଧାରକମାନେ ତଥାପି ପୁଞ୍ଜି ହରାନ୍ତି |. ପୁଞ୍ଜି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତ ଡଲାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ନିବେଶକମାନେ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟକ୍, ବଣ୍ଡ, ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି |. ତଥାପି, ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପ୍ରାୟତ ris ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଯାହା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଡଲାର ହାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଥାଏ |.

 

ଡଲାର ଉପରେ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ |

ମାଲେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଚୀନ୍ ସେମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଡଲାରରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଥିବାରୁ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟରେ ଜଟିଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।. ସାଧାରଣତ the ପେଗ୍ ସାମାନ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି ସହିତ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ ଏବଂ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଂଶିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି | - ମୁଦ୍ରା ହାରକୁ ମୁଦ୍ରା ହାର ସହିତ ସମାନ କରିଥାଏ |.

ଆଜି | ଡଲାର ହାର ସପ୍ତାହରେ ସାତ ଦିନ ବାଣିଜ୍ୟ, ସରକାରୀ ନୀତି, ସଙ୍କଟ, ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଅନ୍ୟ ମୁଦ୍ରାର ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ୟୁରୋ ଉପରେ |.

ସ୍ଥିର ଡଲାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ wise େ, ଜ୍ଞାନୀ ନିବେଶକମାନେ କେବଳ ଡଲାର ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପୁଞ୍ଜି କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ତାହା ଶିଖିଛନ୍ତି |. ଅବଶ୍ୟ, ନିବେଶକ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଧାରକଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଟୋକେଇରେ ଡଲାର ତଥାପି ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ |. ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଡଲାର ହାର ସତ୍ତ୍ this େ ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ |-ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟର ସ୍କେଲ ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଇଁ, ଡଲାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଛୋଟ ଜମ୍ପ |.

 

ସଙ୍କଟରେ ଡଲାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ |

ଅର୍ଥନ crisis ତିକ ସଙ୍କଟରେ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ଆଖି ଡଲାର ଆଡକୁ ଥାଏ. ଏହି ସମୟରେ ଡଲାରର ଚାହିଦା ଏବଂ ସମର୍ଥିତ, ଗତିଶୀଳତାରେ ଏହା ସୁନା ସହିତ ସମାନ, ଏବଂ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଡଲାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ |.

ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟରେ ସୁନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରେ |. ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସୁନା କେବେ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ |. ଅବଶ୍ୟ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସୁନା ଏବଂ ଡଲାରର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଅତ୍ୟଧିକ ଚାହିଦାକୁ ନେଇଥାଏ, ଯାହା ସୁନା ଏବଂ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଘଟାଇଥାଏ |.   

 

11.01.2022


ଅନଲାଇନ୍ | 11.01.2022
.