indeks S&P 500, qrafik, dinamika ABŞ dolları ilə. Səhmlər və bod bazarı

indeks S&P 500 ABŞ dolları ilə. indeks S&P 500, üçün qrafik 10 illər

indeks S&P 500 və onun gedişat dinamikası. Səhmlər və bod bazarı. İndeks dərəcəsi nədir S&P 500. Bu fond indeksinə ABŞ fond birjasında səhmlərini siyahıya alan ən böyük şirkətlər daxildir..

indeks əyrisi S&P 500

Valyutadollar

indeks əyrisi S&P 500

Səhm indeks S&P 500 şirkət tərəfindən tərtib edilmişdir Standard & Poor’s və birjalarda səhmlərini listinq etmiş beş yüz beş ən böyük ABŞ şirkətinin səhmlərinin qiymətləri əsasında hesablanır..

Güvən, aktivlik, qiymət indeksləri. əyri avro dollar, səhmlər, valyutalar, xammal.


Səhmlər və bod bazarı 27.11.22

Səhmlər və bod bazarı
İndeks diaqramı S&P 500. Birja indeksləri. İndeksin dinamikası S&P 500. indeks 500 səhmlər. Fond bazarı onlayn 27.11.22
indeks əyrisi S&P 500. Səhmlər və bod bazarı