អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ Ruble ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 25.01.2023

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ Ruble ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

អត្រា Ruble សម្រាប់ 25.01.2023 ធនាគារកណ្តាល

អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណទៅរូល, គ. ធនាការ
វគ្គសិក្សារូបិយប័ណ្ណយោងតាមធនាគារកណ្តាល.
ការចេញចុងក្រោយរបស់ធនាគារកណ្តាលនៅលើ 01.02.2023 г
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ Ruble អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ 70,5174
អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់អឺរ៉ូ 76,3004
ផោន ទៅ ruble 87,2935
ប្រាក់យ៉េនទៅ ruble សម្រាប់ 100 54,0736
ហ្វ្រង់ ទៅ រូបល។ 76,0952
ដុល្លារកាណាដា 52,7983
ដុល្លារអូស្ត្រាលី 49,6231
អត្រាប្តូរប្រាក់ Ruble បេឡារុស្ស 26,3676
វគ្គសិក្សា Grivnna 10 19,0963
ការបញ្ចូលវគ្គសិក្សាសម្រាប់ 100 15,3325

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពុធ, 1 ខែកុម្ភៈ, 2023 ឆ្នាំ

រូបិយប័ណ្ណដុល្លារ

អត្រារូបិយប័ណ្ណនៅកាលបរិច្ឆេទ   បញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទនៃប្រភេទ DD.មមលក់ម្យ៉ាង.yyg ។

អត្រា Ruble សម្រាប់ 25.01.2023 ធនាគារកណ្តាល

អត្រាប្តូរប្រាក់ ruble នៅលើអេវ៉ាអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ Ruble 24.01.2023អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ Ruble 26.01.2023អត្រាប្តូរប្រាក់ ruble

អត្រាប្តូរប្រាក់ ruble ទៅជាប្រាក់ដុល្លារធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ូនិងឌីឌី
អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ Rubleរូបិយប័ណ្ណ / អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ Ruble
1AUD - 48.35 р1Rubnn R Mrrime Rerrial 48,3539 rub
1AZN - 40.44 р1Azerbaijan Manat 40,4429 rub
100AMD - 17.34 р100Armenia Dram 17,3443 rub
1BYN - 26.19 р1Belarussian Ruble 26,1896 rub
1BRL - 13.24 р1Brazil Real 13,2423 rub
100HUF - 18.82 р100Hungarian Forint 18,8245 rub
10000VND - 29.13 р10000Vietnam Dong 29,1264 rub
10HKD - 87.96 р10Hong Kong Dollar 87,9643 rub
1GEL - 25.94 р1Georgia Lari 25,9406 rub
1DKK - 10.05 р1Danish Krone 10,0467 rub
1AED - 18.72 р1UAE Dirham 18,7185 rub
1USD - 68.75 р1របាក់ដេង 68,7529 rub
1EUR - 74.69 р1អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ Ruble ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ 74,6948 rub
10EGP - 23.03 р10Egyptian Pound 23,0309 rub
100INR - 84.08 р100Indian Rupee 84,0781 rub
1CAD - 51.38 р1Canadian Dollar 51,3771 rub
100KGS - 79.90 р100Kyrgyzstan Som 79,8988 rub
1CNY - 10.11 р1China Yuan 10,1110 rub
10MDL - 36.30 р10Moldova Lei 36,3017 rub
1NZD - 44.62 р1New Zealand Dollar 44,6206 rub
1PLN - 15.85 р1Polish Zloty 15,8464 rub
1RON - 15.23 р1Romanian Leu 15,2337 rub
1XDR - 92.83 р1SDR 92,8274 rub
10TJS - 66.94 р10Tajikistan Ruble 66,9376 rub
1TMT - 19.64 р1New Turkmenistan Manat 19,6437 rub
10000UZS - 60.90 р10000Uzbekistan Sum 60,8957 rub
10UAH - 18.62 р10Ukrainian Hryvnia 18,6163 rub
1CHF - 74.55 р1Swiss Franc 74,5531 rub
100RSD - 63.76 р100Serbian Dinar 63,7553 rub
10ZAR - 39.84 р10S.African Rand 39,8443 rub
100JPY - 52.74 р100Japanese Yen 52,7408 rub

របាក់ដេង

អត្រាប្តូរប្រាក់ ruble 2 កាលបរិច្ឆេទមុនកាលបរិច្ឆេទ 23.01.2023

Ruble វគ្គសិក្សាដល់ប្រាក់ដុល្លារ, រុយទៅអឺរ៉ូ


ថាមវន្តនៃអត្រាប្តូរប្រាក់រូប្ល អឺរ៉ូក្នុងមួយសប្តាហ៍ ទីផ្សារ Forex


ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្រាហ្វនៃសក្ដានុពលនៃប្រាក់រូប្លធៀបនឹងប្រាក់អឺរ៉ូនៅពេលនេះ
អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ Ruble ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ

Ruble ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់អឺរ៉ូ និងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត។

* អត្រាទីផ្សារនៃរូបិយប័ណ្ណ Forex - វគ្គសិក្សាថ្មីៗបំផុត ត្រឹមត្រូវបំផុត ផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ ច្រើនដងក្នុងមួយនាទី ជុំវិញនាឡិកានៅថ្ងៃធ្វើការ. ជាញឹកញាប់មានតែតម្លៃមធ្យមរវាងការទិញ និងលក់ ឬអត្រានៃកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយ ពេលវេលានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅលើទីផ្សារត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញ. នៅលើគេហទំព័រផ្សេងៗគ្នា និងពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា អត្រាទីផ្សារនៃរូប្លិកខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច. អត្រាប្រាក់រូប្លែទាំងនេះគឺសមរម្យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងករណីភាគច្រើន។.

** អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ Ruble ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ ធនាគារកណ្តាល, ផ្លូវការ. ការចេញមូលបត្រត្រូវប្រើសម្រាប់គោលបំណងពិសេស (របាយការណ៍រដ្ឋ គណនេយ្យ និងគណនេយ្យ) និងល។. ជាញឹកញាប់រួមបញ្ចូលនៅក្នុងអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអត្រាប្រាក់រូប្លែនៅលើគេហទំព័រ ប៉ុន្តែមិនបង្ហាញអត្រាទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននៃប្រាក់រូប្លែ. គំនិតត្រូវបានប្រើ - "ប្រាក់រូពីល ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ"ប៉ុន្តែនេះមិនត្រូវគ្នានឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននៃរូប្ល.

*** អត្រាការប្រាក់លើទីផ្សារនៃរូប្លិង ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅលើ Forex - ទាំងនេះក៏ជាវគ្គសិក្សាចុងក្រោយបំផុតនៅពេលនេះផងដែរ ជាញឹកញាប់ផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការដេញថ្លៃនៅថ្ងៃធ្វើការ. ជាញឹកញាប់ មានតែតម្លៃមធ្យមរវាងការទិញ និងលក់ ឬអត្រានៃប្រតិបត្តិការចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញ។.

សូមមើលការពិពណ៌នាអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់រូប្លែផងដែរ។:루블, 달러 및 기타 통화의 환율

오늘 루블의 환율 정부 정책, 위기, 수입 및 수출, 다른 통화, 특히 유로와 달러의 안정성에 달려 있습니다..

적당한 달러 환율에도 불구하고 현명한 투자자들은 달러뿐만 아니라 유로와 루블을 포함한 다른 중요한 통화를 사용하여 자본을 저장하고 늘리는 방법을 배웠습니다.. 그러나 투자자 및 개인 보유자의 통화 바구니에서 달러는 여전히 상당히 우세합니다..

 

추적하려면 루블 환율 뒤에 다양한 기간 동안 루블 유로 환율을 공부할 수 있습니다.. 또한 루블 지수 차트에서 환율의 역학을 참조하십시오. - 바구니에 대한 루블 환율  세계 통화.

다른 모든 통화와 마찬가지로 루블도 인플레이션의 영향을 받으며 일반적으로 연간 몇 퍼센트입니다.. 그래서 루블에 투자 한 것-약 5년 전, 이 통화의 보유자는 여전히 눈에 띄게 자본을 잃습니다.. 자본을 유지하고 늘리는 것은 전체 과학이며, 실질 루블 환율은 순조롭게 하락하고 있으며 항상 하락할 것이기 때문에 투자자는 통화 외에 주식, 채권, 선물 및 옵션과 같은 다른 수단을 사용합니다.. 그러나 이러한 도구에는 지식과 경험이 필요하며 이러한 도구를 사용하는 것은 종종 위험하므로 투자자가 루블 환율을 사용하는 경우가 많습니다..

 

1 USD Tue, 31 Jan 2023 GMT equals

kurs-dollara.net Tue, 31 Jan 2023 23:33:04 GMT

1 USD 2023-02-01 equals

 • AZN 1.7
 • BGN 1.803209
 • BTN 81.996606
 • BZD 2.015651
 • CHF 0.916287
 • COP 4642.442755
 • CRC 552.314771
 • DJF 177.862377
 • DKK 6.848053
 • EUR 0.92066
 • HRK 6.936625

 • IDR 15001.95
 • JMD 153.838188
 • KMF 453.349792
 • LBP 1511.967433
 • LKR 367.483393
 • PKR 267.972551
 • RWF 1080.56472
 • SAR 3.752974
 • SBD 8.214418
 • SHP 0.81186
 • THB 32.891

 • TJS 10.289769
 • USD 1
 • XAG 0.04213809
 • XPD 0.00060607
 • XRP 2.7679494091
 • ZMW 19.024566
01.02.2023


លើបណ្តាញ 01.02.2023
.