ಕ್ರಿಪ್ಟೋಪ್ರೆಂಟ್ Nxt (NXT), ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ NXT/USD ಡಿಸೆಂಬರ್, 2022

ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ETH DASH DOGE LTC XMR XRP BTS NXT STR ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕ್ವೆನ್ಸಿನ್ಸಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸು Eng

ವಕ್ರರೇಖೆ Nxt, NXT/USD

ಕರೆನ್ಸಿಡಾಲರ್‌ಗಳು

ಸರಿ NXT ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಇಂದು ಭಾನುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್, 2022 ವರ್ಷ.