ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ - ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ದರದಲ್ಲಿ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳು


ಪರಿವರ್ತಕ ರುಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರದಲ್ಲಿ

ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೊನೆಯ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (с 09.06.2023)
ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ರೂಬಲ್ಗೆ: 90.3411
1 ರೂಬಲ್ = 0.0111 CHF100 ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು = 1.1069 CHF
ಕರೆನ್ಸಿಡಾಲರ್‌ಗಳು


ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ CHF / RUB ಸಿಬಿ ದರದಲ್ಲಿ

ರಿಫ್ರೆಶ್ ಗ್ರಾಫ್ CHF ರೂಬಲ್ ಗೆ
ಕೋರ್ಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ CHF ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂಬಲ್ಗೆ


ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜೂನ್, 2023 ವರ್ಷ.


ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು

ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರದಲ್ಲಿ

ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ

ಬಿಟ್ಕೋಯಿನ್ಸ್