ಹೊದಿಕೆoರಶ್ ಯೂರೋ - ಡಾಲರ್. ಯೂರೋ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ


ಪರಿವರ್ತಕ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರೋ (ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)

ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕೊನೆಯ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, 01.01.1970 / 00:00:00
ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ ದರ: 0.0000
1 USD = 0.0000 EUR.100 USD = 0.0000 EUR.
ಕರೆನ್ಸಿಡಾಲರ್‌ಗಳು


ಇಂದು ಭಾನುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್, 2022 ವರ್ಷ.


ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು

ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರದಲ್ಲಿ

ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ

ಬಿಟ್ಕೋಯಿನ್ಸ್