ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಯುರೋ ವಿನಿಮಯ ದರ
ಡಾಲರ್ ಗೆ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ
ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ ದರ
ಡಾಲರ್ ಗೆ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ 60.4797 ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿಬಿ
ಯುರೋ ಗೆ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ 62.8762 ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿಬಿ

ಯುರೋ ವಿನಿಮಯ ದರ. EUR/RUB

ಯುರೋ ರೂಬಲ್ - ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು

ವಿನಿಮಯ ದರ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಯೂರೋದ ಗ್ರಾಫ್. ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಯುರೋ ರೂಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ರೂಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೋ ಬೆಲೆಗಳು. ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಯೂರೋ ರೂಬಲ್. RUB EUR euro ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು, ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನವೆಂಬರ್, 2022

ಡಾಲರ್ ದರ USD/RUB

ಹ್ರಿವ್ನಿಯಾ

ಸಿಂಡಿ

ಯುರೋ ಕೋರ್ಸ್ EUR/RUB

ರೂಬಲ್ಗೆ ಪೌಂಡ್ GBP/RUB

ರೂಬಲ್

ಡಾಲರ್ಗೆ ಯೂರೋ EUR/USD

ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್

ತೈಲ

ಅನಿಲ

ಮಾಸ್ಕೋ ಬಿರ್ಜಾ

ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್

ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರ್ಸ್

ಡಾಲರ್ ದರ
ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ರೂಬಲ್ಗೆ, ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್
ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೊನೆಯ ವಿತರಣೆ 26.11.2022 г
ಡಾಲರ್ ಗೆ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ 60,4797
ರೂಬಲ್ ದರಕ್ಕೆ ಯುರೋ 62,8762
ರೂಬಲ್ ಗೆ ಪೌಂಡ್ 73,4345
ಫಾರ್ ರೂಬಲ್ಗೆ ಯೆನ್ 100 43,5012
ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ರೂಬಲ್ 63,9794
ಕೆನಡಾದ ಡಾಲರ್ 45,3439
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 40,9750
ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ 25,0320
ಗ್ರಿವ್ನಾ ಕೋರ್ಸ್ 10 16,3760
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬಾಡಿಗೆ 100 12,9799
ನಾಳೆ ಡಾಲರ್ ದರ ಎಷ್ಟು?
ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಯೂರೋ, ಡಾಲರ್‌ನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. EUR, USD, RUB
EUR/RUB

ಇಂದು ಭಾನುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್, 2022 ವರ್ಷ

ಯುರೋ ರೂಬಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಚಾರ್ಟ್

ಕರೆನ್ಸಿಡಾಲರ್‌ಗಳು

ರೂಬಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯೂರೋದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಚಾರ್ಟ್


ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ EUR / RUB ಸಿಬಿ ದರದಲ್ಲಿ

ರಿಫ್ರೆಶ್ ಗ್ರಾಫ್ EUR ರೂಬಲ್ ಗೆ
ಕೋರ್ಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ EUR ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂಬಲ್ಗೆ

ರೂಬಲ್ ಯುರೋ ವಿನಿಮಯ ದರ ಚಾರ್ಟ್.RF.
ರೂಬಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಯೂರೋದ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಗ್ರಾಫ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ರೂಬಲ್, ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಯೂರೋದ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್


ರೂಬಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಯೂರೋ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುರೋ ಗೆ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ
ಯೂರೋ ಗೆ ರೂಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ

ಯುರೋ ವಿನಿಮಯ ದರ ಚಾರ್ಟ್

ದರಗಳು, ಷೇರುಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು

EUR USD ವಿನಿಮಯ ದರದ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್


ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ EUR USD ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ
ಇಂದು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ ವಿನಿಮಯ ದರ
ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ

ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುರೋ, ಡಾಲರ್‌ಗೆ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ. ವಿಳಂಬ 15 ನಿಮಿಷ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಡೇಟಾ


EUR/RUB 27.11.2022

EUR/RUB

ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಯುರೋ ವಿನಿಮಯ ದರಯುರೋ ರೂಬಲ್ - ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳುಇಂದು ರೂಬಲ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಯುರೋ ಗೆ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋ ವಿನಿಮಯ ದರ 2011 ನಾಳೆಗೆ ವರ್ಷ ಯೂರೋ. ಯುರೋ ವಿನಿಮಯ ದರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
kurs-dollara.net /kn/kurs_evro/
ಯುರೋ ಗೆ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ
ಯುರೋ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ. EUR RUB. ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂಬಲ್ ಯೂರೋ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್. ಯೂರೋ ದರ ಏನು ಪ್ರತಿ 2022
ಯುರೋ ವಿನಿಮಯ ದರ
ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂಬಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಯೂರೋ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಗ್ರಾಫ್ 10 ವರ್ಷಗಳು. ನಾಳೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ರೂಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಯುರೋ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಆನ್ಲೈನ್ 27.11.2022ರೂಬಲ್ ದರಕ್ಕೆ ಯುರೋ, ಡಾಲರ್ ದರಕ್ಕೆ.
ಯುರೋ ರೂಬಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಚಾರ್ಟ್. EUR/RUB