ಪೌಂಡ್ ಟು ರೂಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಡಾಲರ್ ದರ

ನಮಗೆ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪೌಂಡ್. ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಯುರೋ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಪೌಂಡ್ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ. ಡಾಲರ್ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಚಾರ್ಟ್ / ಪೌಂಡ್ಗಳು. USD GBP RUB. ಇಂದಿನ ಡಾಲರ್ ದರಗಳು. ವಿನಿಮಯ ದರವು-ಸಾಲು

ಪೌಂಡ್ ಟು ರೂಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್

ಕರೆನ್ಸಿಡಾಲರ್‌ಗಳು

ರೂಬಲ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೌಂಡ್


ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ GBP / RUB ಸಿಬಿ ದರದಲ್ಲಿ

ರಿಫ್ರೆಶ್ ಗ್ರಾಫ್ GBP ರೂಬಲ್ ಗೆ
ಕೋರ್ಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ GBP ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂಬಲ್ಗೆ

ರೂಬಲ್ ಗೆ ಪೌಂಡ್. ರಷ್ಯನ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು

ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ರೂಬಲ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ

ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಸುಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವುದು - ಮೇಲೆ 26.11.2022 г
ಡಾಲರ್ ಗೆ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ 60,4797
ರೂಬಲ್ ದರಕ್ಕೆ ಯುರೋ 62,8762
ರೂಬಲ್ ಗೆ ಪೌಂಡ್ 73,4345
ಫಾರ್ ರೂಬಲ್ಗೆ ಯೆನ್ 100 43,5012
ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ರೂಬಲ್ 63,9794
ಕೆನಡಾದ ಡಾಲರ್ 45,3439
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 40,9750
ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ 25,0320
ಗ್ರಿವ್ನಾ ಕೋರ್ಸ್ 10 16,3760
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬಾಡಿಗೆ 100 12,9799
ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು: ಯೂರೋ, ಪೌಂಡ್ ಟು ರೂಬಲ್, ಯೆನ್, ಹ್ರಿವ್ನಿಯಾ
ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೋಲಿಕೆ. ಪೌಂಡ್ ರೂಬಲ್ / ಡಾಲರ್ ರೂಬಲ್

US ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪೌಂಡ್ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಗ್ರಾಫ್ GBP/RUB - USD/RUB
ಪೌಂಡ್ ಟು ರೂಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಡಾಲರ್ ದರ 27.11.2022

ಪೌಂಡ್ ಟು ರೂಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಡಾಲರ್ ದರ
ಪೌಂಡ್ ಟು ರೂಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್


ನಮಗೆ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪೌಂಡ್. ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಯುರೋ ವಿನಿಮಯ ದರಇಂದು ರೂಬಲ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
kurs-dollara.net /kn/kurs_rublya/funt-pound.html
ಡಾಲರ್ ದರ. ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಪೌಂಡ್ ಟು ರೂಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್
ರೂಬಲ್ ಗೆ ಪೌಂಡ್. ಪೌಂಡ್‌ನಿಂದ ಡಾಲರ್ ದರ. ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು GBP USD RUB. ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪೌಂಡ್. ಪೌಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿನಿಮಯ ದರ ಪ್ರತಿ 2022
ರೂಬಲ್ ಗೆ ಪೌಂಡ್ 11.2022
ರೂಬಲ್ ಗೆ ಪೌಂಡ್. ಪೌಂಡ್‌ನಿಂದ USD ಚಾರ್ಟ್. USD, RUB, GBP. ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ರೂಬಲ್‌ಗೆ ಡಾಲರ್‌ನ ವಿನಿಮಯ ದರ ಆನ್ಲೈನ್ 27.11.2022
ಪೌಂಡ್ ಟು ರೂಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಪೌಂಡ್ ಟು ರೂಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಡಾಲರ್ ದರ