ಡಾಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇಂದು 04.12.2022 ಜಿ. 06 ಗಂಟೆ.

ಇಂದಿನ ಡಾಲರ್ ದರಗಳು. ರೂಬಲ್ ಗೆ ಯುರೋ

ಡಾಲರ್ ಗೆ ರೂಬಲ್, ಯೂರೋ

ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಡಾಲರ್, ಯೂರೋ, ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳು, ದರಗಳು, ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು, ಯೂರೋ, ರೂಬಲ್. USD/EUR, USD/RUB, EUR/RUB

ಡಾಲರ್ ದರ
ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ರೂಬಲ್ಗೆ, ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್
ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೊನೆಯ ವಿತರಣೆ 03.12.2022 г
ಡಾಲರ್ ಗೆ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ 61,7749
ರೂಬಲ್ ದರಕ್ಕೆ ಯುರೋ 64,9868
ರೂಬಲ್ ಗೆ ಪೌಂಡ್ 75,7793
ಫಾರ್ ರೂಬಲ್ಗೆ ಯೆನ್ 100 45,5903
ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ರೂಬಲ್ 66,0482
ಕೆನಡಾದ ಡಾಲರ್ 45,9874
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 42,0872
ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ 25,2493
ಗ್ರಿವ್ನಾ ಕೋರ್ಸ್ 10 16,7687
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬಾಡಿಗೆ 100 13,1871
ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು - ಡಾಲರ್, ಯೂರೋ, ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್, UAH - ಹಿರ್ವಿನಿಯಾ
ರೂಬಲ್ ಗೆ ಯುರೋ

ಇಂದು ಭಾನುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್, 2022 ವರ್ಷ

ನಾಳೆಯ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು (ನಂತರ 11-30)

ಕರೆನ್ಸಿ ದರಗಳು, ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳು, ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ದರಗಳು

ಕರೆನ್ಸಿಡಾಲರ್‌ಗಳು


ವಾರಕ್ಕೆ ರೂಬಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ


ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ರೂಬಲ್ ದರಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಿ
ಡಾಲರ್ ಗೆ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ರೂಬಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಯೂರೋದ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ


ಯೂರೋವನ್ನು ರೂಬಲ್‌ಗೆ ನವೀಕರಿಸಿ
ಯುರೋ ಗೆ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋ ವಿನಿಮಯ ದರ, ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ / ಕರೆನ್ಸಿಗಳು, ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ರೂಬಲ್ ದರಗಳು

ಇಂದು ಡಾಲರ್ ದರಗಳು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಡಾಲರ್ ಗೆ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ರೂಬಲ್ ಟು ಯುರೋ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು

ಡಾಲರ್ ದರ


ರೂಬಲ್ ಗೆ ಯುರೋ 04.12.2022

ರೂಬಲ್ ಗೆ ಯುರೋ


ಡಾಲರ್ ಗೆ ರೂಬಲ್, ಯೂರೋಇಂದು ರೂಬಲ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
kurs-dollara.net /kn/kurs_rublya/segodnya.html
ರೂಬಲ್ ಗೆ ಯುರೋ ಯುರೋ, ಡಾಲರ್, ರೂಬಲ್
ಇಂದಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಲರ್ ದರಗಳು. ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ನಾಳೆಯ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ. USD, EUR, RUB ಪ್ರತಿ 2022
ನಾಳೆಯ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು 12.2022
ಡಾಲರ್, ಯೂರೋ, ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ. ನಾಳೆಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು (TSB RF). ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಡಾಲರ್, ಯೂರೋ, ರೂಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು. USD, EUR, RUB ಆನ್ಲೈನ್ 04.12.2022
ನಾಳೆಯ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು (ನಂತರ 11-30). ರೂಬಲ್ ಗೆ ಯುರೋ