ಸೈಟ್ ಹುಡುಕಾಟ


ಡಾಲರ್ ದರ USD/RUB

ಹ್ರಿವ್ನಿಯಾ

ಸಿಂಡಿ

ಯುರೋ ಕೋರ್ಸ್ EUR/RUB

ರೂಬಲ್ಗೆ ಪೌಂಡ್ GBP/RUB

ರೂಬಲ್

ಡಾಲರ್ಗೆ ಯೂರೋ EUR/USD

ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್

ತೈಲ

ಅನಿಲ

ಮಾಸ್ಕೋ ಬಿರ್ಜಾ

ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್

ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರ್ಸ್

ಡಾಲರ್ ದರ
ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ರೂಬಲ್ಗೆ, ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್
ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೊನೆಯ ವಿತರಣೆ 26.11.2022 г
ಡಾಲರ್ ಗೆ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ 60,4797
ರೂಬಲ್ ದರಕ್ಕೆ ಯುರೋ 62,8762
ರೂಬಲ್ ಗೆ ಪೌಂಡ್ 73,4345
ಫಾರ್ ರೂಬಲ್ಗೆ ಯೆನ್ 100 43,5012
ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ರೂಬಲ್ 63,9794
ಕೆನಡಾದ ಡಾಲರ್ 45,3439
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 40,9750
ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ 25,0320
ಗ್ರಿವ್ನಾ ಕೋರ್ಸ್ 10 16,3760
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬಾಡಿಗೆ 100 12,9799
ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ ದರ

ಇಂದು ಭಾನುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್, 2022 ವರ್ಷ

ಕರೆನ್ಸಿಡಾಲರ್‌ಗಳು

ಈ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ ದರ 27.11.2022

ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ ದರ


ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ ದರ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಇಂದು ಯೂರೋ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ದರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿ 2022
ಯುರೋ ಕರೆನ್ಸಿ ದರ 11.2022
ಇಂದಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರ. ಯುರೋ ವಿನಿಮಯ ದರ. ಡಾಲರ್ ದರ ಎಷ್ಟು. ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ. ಇಂದು, ನಾಳೆ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ. ಆನ್ಲೈನ್ 27.11.2022
ಯುರೋ ಕರೆನ್ಸಿ ದರ. ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ ದರ