Борбордук банктын курсу боюнча Euro Converter Euro Rugs


Converter евро Россия Федерациясынын Борбордук банкынын курсу

Россия Федерациясынын Борбордук банкынын акыркы курсу колдонулат (с 03.12.2022)
Евро рубльлга алмашуу курсу: 64.9868
1 рубльль = 0.0154 евро.100 рубльль = 1.5388 евро.
Валютадоллар


Бүгүн Жекшемби, 4 Декабрь, 2022 жыл.