Бүгүн доллардын курстары 03.12.2022 Г. 22 саат.
Доллардын жана евронун курсу
доллардын рублга курсу
долларга карата курсу
Доллардын рублга курсу 61.7749 RUB
Евро рублга алмашуу курсу 64.9868 RUB

Доллардын курсунун жумасыүстүндө жаүстүндө айыүстүндө диүстүндөмикасы

Доллардын рублга жаүстүндө еврого карата диүстүндөмикасы

Доллардын курсу рублдин курсуүстүндө караганда туруктуураак? БУЛДУ карагыла!

доллар курсу
Рублге чейинки валюта курстары, борбордук банк**
Борбордук банк тарабынан орнотулган курстар 03.12.2022
доллардын рублга курсу 61,7749
евро курсу64,9868
фунт курсу75,7793
Йен рублге чейин 10045,5903
франктан рублга66,0482
Доллар45,9874
Доллар42,0872
Беларусь рубли25,2493
Гривна 1016,7687
үчүн теңген 10013,1871
Special Drawing Rights81,5960

Бүгүн Жекшемби, 4 Декабрь, 2022 жыл

Евронун долларга жаүстүндө рубльга карата диүстүндөмикасынын графиктери *

Валютадоллар

Сизди кайсы доллардын жаүстүндө валюталаранын курстары көбүрөөк кызыктырат ?

Диүстүндөмикалык EUR USD диаграммасы


Бир айдын ичинде евронун долларга карата диүстүндөмикасы, форекс рыногу *


Евронун долларга карата диүстүндөмикасынын графигин жаңыртыңыз
EUR USD курсунун диүстүндөмикасы

Бир жума бою евронун долларга карата диүстүндөмикасы, форекс


Учурда евронун долларга карата диүстүндөмикасынын графигин жаңыртыңыз
EUR USD курсунун диүстүндөмикасы

Айыүстүндө доллардын рублга карата рыноктук курсунун диүстүндөмикасы, форекс


Доллардын рублга карата диүстүндөмикасынын графигин жаңыртыңыз
Айыүстүндө доллар рубль курсунун диүстүндөмикасы

Жумасыүстүндө доллардын рублга карата рыноктук курсунун диүстүндөмикасы, Forex


Учурда доллардын рублга карата диүстүндөмикасынын графигин жаңыртыңыз
Доллардын рублга карата рыноктук курсунун диүстүндөмикасы

Кайсы доллар курстар жаүстүндө валюталар сизди так кызыктырат?

Кандай алмашуу курсу, доллардын курсу сизге туура келет?

* Доллардын курсунун диүстүндөмикасы дем алыш күндөрүсүз еврого, рубльльга ж.б.. валюталаралар - бул акыркы маалыматтар, дайыма кыймылда жаүстүндө секунд сайын өзгөрүп турат, иш күндөрү күнү-түнү. Көбүнчө убакыт көрсөтүлөт - баperрдагы сатуу пункту. Ар кандай сайттарда жаүстүндө ар кандай булактарда курс бир аз айырмалаүстүндөт. Сатып алуу менен сатуунун ортосундагы айырма (bid и ask) валюталара алмашуу боюнча абдан аз (usd / eur - азыраак 0,001 $), ошондуктан, көп учурда бир гаүстүндө сатып алуу жаүстүндө сатуу ортосундагы орточо үстүндөркы же акыркы бүтүмдүн курсу көрсөтүлөт. үчүн ылайыктуу "жеке соодагерлер", соодагерлер, жаүстүндө дал ушул курс көбүнчө белгиленген валюталара конвертерлери. Кыязы, бул сизди кызыктырган доллардын курсу..

** Борбордук банктын рублине карата алмашуу курсунун диүстүндөмикасы – доллардын жаүстүндө евронун рублга расмий курсу. Борбордук банктын эмиссиясы негизинен мамлекеттик фиүстүндөнсы институттары тарабыүстүндөн атайын максаттарда колдонулат (мамлекеттик отчеттуулук, бухгалтердик эсеп жаүстүндө бухгалтердик эсеп) жаүстүндө башка. Бул көбүнчө веб-сайттардагы информаторлордо көрсөтүлөт, бирок, тескерисинче, кечээки күндү чагылдырат. Демек, концепция - "Эртеңки доллардын диүстүндөмикасы". Эгерде сиз так билсеңиз, Борбордук банктын курсун колдонуңуз.

*** Евро курсунун диүстүндөмикасы валюталаранын долларга, рубльльга ж.б.. валюталаралар - бул эң жаңы курстар, алар иш күндөрү соода кылуунун үстүндөтыйжасында мүнөтүнө көп жолу өзгөрүп турат. Көбүнчө курстун убактысы көрсөтүлөт. Алмашуу бюролору, валюталаралара менен жеке операциялар, соодагерлер үчүн колдонмо. Бул курс да белгиленген валюталара эсептегичтери. Көбүнчө бул евро курсу - сага эмне керек. Сатып алуу менен сатуунун ортосундагы айырма (bid и ask) валюталара алмашуу боюнча абдан аз (usd / eur - азыраак 0,001 $), ошондуктан, көп учурда бир гаүстүндө сатып алуу жаүстүндө сатуу ортосундагы орточо үстүндөркы же акыркы бүтүмдүн курсу көрсөтүлөт.

Доллардын курстарынын сүрөттөмөсүн да бул жерден караңыз:

**** Валюта курстарынын болжолу - доллардын, евронун диүстүндөмикасы тууралуу аүстүндөлитиктердин божомолдору ж.б.. валюталар. Божомолдор, жаңылыктар, диаграммалар боюнча алмашуу курсунун диүстүндөмикасын изилдөө, бул тобокелдик менен байланыштуу болгонуүстүндө карабастан, акча алмашуу боюнча жакшы акча табууга мүмкүндүк берет.. Брокерлер, форекс дилингдик борборлор менен Интернет аркылуу валюталараларды соодалаңыз. Бул үчүн, бир сумма болушу жетиштүү 100 - 1000 доллар.04.12.2022kurs-dollara.net /ky/kurs-dollara-dinamika/
Доллардын курсунун диүстүндөмикасы
per 2022

Учурдагы алмашуу курстары*

Ар бир мүнөт сайын жаңыланып турат
* реалдуу убакыт долларында рыноктук алмашуу курсу, Forex
Доллардын курсунун диүстүндөмикасы
онлайн 04.12.2022
.