Forex курстары. йен үчүн доллар

Доллардын йендин курсу USD JPY

Йен курсу. Доллар иенинин диүстүндөмикалык диаграммасы. Доллардын йендин курсу кандай. Жылдын диаграммасында иендин алмашуу курсу. Доллардын курсунун диүстүндөмикасы - иен. USD JPY. Валюта рыногу

доллар курсу

Рублге чейинки валюта курстары, борбордук банк

Борбордук банкты берүүчү валюта курстары - үстүндө 03.12.2022 г
доллардын рублга курсу 61,7749
рублга карата евро курсу 64,9868
фунттан рублга 75,7793
Йен рублге чейин 100 45,5903
франктан рублга 66,0482
Каүстүндөдалык доллар 45,9874
Австралия доллары 42,0872
Беларусь рублинин алмашуу курсу 25,2493
Grivna Course 10 16,7687
Курс тенгеси үчүн 100 13,1871
Forex курстары. йен үчүн доллар

Бүгүн Жекшемби, 4 Декабрь, 2022 жыл

Доллардын йенге карата диаграммасы 10 жыл

Валюта курстары, рубльль, Россия Федерациясынын Борбордук банкы

Улуттук банктардагы валюталардын курстары

Валютадоллар

Йен курсу. Forex курстары. йен үчүн доллар

USD/JPY

Активдүүлүк жаүстүндө баа индекстери. Доллардын курстарынын диаграммалары, perпастар, валюталар


Forex курстары. йен үчүн доллар 04.12.2022

Forex курстары. йен үчүн доллар


kurs-dollara.net /ky/kurs-usdjpy/
Доллардын курсу
Йен долларга. USD JPY. Жендин долларга карата диаграммасы, онлайн, бүгүнкү күндө. Forex рыногу per 2022
доллардын йен курсу 12.2022
Йен курсу. USD JPY. Доллардын курсу диаграммасы - иен. Доллардын йендин курсу кандай. Йен курсунун диаграммасы. Dollar йен диүстүндөмикасы, онлайн. Forex рыногу онлайн 04.12.2022
Доллардын йенге карата диаграммасы 10 жыл. Forex курстары. йен үчүн доллар