Йен жаүстүндө АКШ доллары диаграммасы. Доллардын курсу

йен үчүн рублга. Валюта курсу чейин JPY

Йен USD курсу. Доллардын корреляция диаграммасы / иен. USD RUB JPY. Бүгүнкү күндө доллардын курсу. Валюта курсу болуп саүстүндөлат-линия

доллар курсу
Йен жаүстүндө АКШ доллары диаграммасы. Доллардын курсу

Бүгүн Жекшемби, 4 Декабрь, 2022 жыл

Йен USD диаграммасы

Валютадоллар

Йен рублга. CBRF алмашуу курстары

Рублге чейинки валюта курстары, борбордук банк

Борбордук банкты берүүчү валюта курстары - үстүндө 03.12.2022 г
доллардын рублга курсу 61,7749
рублга карата евро курсу 64,9868
фунттан рублга 75,7793
Йен рублге чейин 100 45,5903
франктан рублга 66,0482
Каүстүндөдалык доллар 45,9874
Австралия доллары 42,0872
Беларусь рублинин алмашуу курсу 25,2493
Grivna Course 10 16,7687
Курс тенгеси үчүн 100 13,1871
Валюта курстары: евро, австралиялык доллар, иен, фунт, гривен
Спикерди салыштыруу. йен рубли / USD доллар рубль

Йен USD корреляция графиги JPY/RUB - USD/RUB
Йен жаүстүндө АКШ доллары диаграммасы. Доллардын курсу 04.12.2022

Йен жаүстүндө АКШ доллары диаграммасы. Доллардын курсу
Йен USD диаграммасы


kurs-dollara.net /ky/kurs_dollara/iena-yen.html
Доллардын курсу. Валюта курстары
Йен USD диаграммасы
Йен долларга. Йен рублга. Валюта курстары USD, JPY, RUB. Доллардын курсу. Йенге алмашуу курсу per 2022
Йен долларга 12.2022
Йен долларга. Йенден рублга чейинки диаграмма. JPY, USD, RUB. Йенге алмашуу курсу. Доллардын курсу, евро онлиния 04.12.2022
Йен USD диаграммасы. Йен жаүстүндө АКШ доллары диаграммасы. Доллардын курсу