Товарлардын баалары боюнча экономикалык божомолдор

чийки perт үчүн болжолдоо жаүстүндө аүстүндөлитика

Күмүшкө, жезге, платиүстүндөга, газга баанын өсүшүнүн болжолдору. Биржада муүстүндөйдын жаүстүндө алтындын баасынын болжолу. Продукт рыногуүстүндө сереп салуу. Техникалык аүстүндөлиздин негизинде металлдын баасын талдоо Декабрь, 2022

доллар курсу
Аалюта курсу рублине, с. банк
Борбордук банкка ылайык валюта курстары.
Борбордук банктын акыркы чыгарылышы 03.12.2022 г
доллардын рублга курсу 61,7749
рублга карата евро курсу 64,9868
фунттан рублга 75,7793
Йен рублге чейин 100 45,5903
франктан рублга 66,0482
Канадалык доллар 45,9874
Австралия доллары 42,0872
Беларусь рублинин алмашуу курсу 25,2493
Grivna Course 10 16,7687
Курс тенгеси үчүн 100 13,1871
Товарлардын баалары боюнча экономикалык божомолдор

Бүгүн Жекшемби, 4 Декабрь, 2022 жыл

Валютадоллар

Болжол - баа көтөрүлгөн учурда муүстүндөй сатып алуу керекпи

Эксперттердин жаүстүндө адистердин прогноздору, серептери, аүстүндөлитикасы


Металлдарды болжолдоо, товардык биржа

Евро доллардын курсу, реалдуу убакыт диаграммасы

Активдүүлүк көрсөткүчтөрү, баалар. Евро доллар курсунун графиги, perпастар, валюталар, чийки perт.

Валюта курстары: долларга рублга - болжолдоо куралдары

Алтын, муүстүндөй, газ боюнча божомолдор 04.12.2022

Товарлардын баалары боюнча экономикалык божомолдор


kurs-dollara.net /ky/news-analytics/prognoz.html
Экономикалык бааларды болжолдоо
Алтын, күмүш, жез, платиүстүндө, муүстүндөй, газ боюнча божомолдор per 2022
Алтын муүстүндөйдын болжолу 12.2022
Товарлардын баасынын өсүшүнүн болжолдору: алтын, күмүш, жез, платиүстүндө, муүстүндөй, газ үчүн. Товар рыногун талдоо онлайн 04.12.2022
Металлдарды болжолдоо, товардык биржа. Товарлардын баалары боюнча экономикалык божомолдор