Converter Пундар рубльль Россия Федерациясынын Борбордук банкынын курсу

Россия Федерациясынын Борбордук банкынын акыркы курсу колдонулат (с 28.01.2023)
фунттан рубльлга: 85.6730
1 рубльль = 0.0117 фунт.100 рубльль = 1.1672 фунт.