Converter Куурчакар менен рубльль Россия Федерациясынын Борбордук банкынын курсу

Россия Федерациясынын Борбордук банкынын акыркы курсу колдонулат (с 03.02.2023)
Доллардын рубльлга курсу: 70.0414
1 рубльль = 0.0143 Куурчак.100 рубльль = 1.4277 Куурчак.