ഡോളർ കോഴ്സുകൾ 29.05.2022 ജി. 00 മണിക്കൂർ.

ഫോറെക്സിൽ പണം സമ്പാദിക്കുക. ഡോളർ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള നിരക്ക്

യൂറോ കറൻസി

ഫോറെക്‌സ് മാർക്കറ്റിൽ പ്രതിദിനം യൂറോ മുതൽ ഡോളർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര, എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാമെന്ന് ചാർട്ട് കാണിക്കുന്നു. ഒരു ഡീലിംഗ് സെന്ററിൽ ഫോറെക്സിൽ കറൻസിയിൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ ? ഫോറെക്സ് വിപണിയിലെ വരുമാനം മെയ്, 2022

ഡോളർ നിരക്ക്

കറൻസി കോഴ്സുകൾ റൂബിൾ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

കറൻസി കോഴ്സുകൾ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു - ന് 28.05.2022 г
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 66,4029
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ നിരക്ക് 69,4353
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 83,4884
Veen റുക്കിലേക്ക് 100 52,2816
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 69,2563
കനേഡിയൻ ഡോളർ 51,9097
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ 47,3718
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് 26,1100
ഗ്രിവ്ന കോഴ്സ് 10 22,5381
കോഴ്സ് ടെർഗെ 100 15,7349
വിനിമയ നിരക്ക്: USD - ഡോളർ, EUR - യൂറോ, ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ, ലിറ്റാസ്, UAH - ഹ്രീവ്നിയ
ഡോളർ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള നിരക്ക്

ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച, 29 മെയ്, 2022 വർഷം

പ്രതിദിനം യൂറോ ഡോളർ ചാർട്ട്. ഫോറെക്സിലെ വരുമാനം, ഇടപാടുകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം

കറൻസി നിരക്കുകൾ, റൂബിൾസ്, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

ദേശീയ ബാങ്കുകളിലെ കറൻസി നിരക്കുകൾ

കറൻസിഡോളർ

യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക് ചാർട്ടുകൾ / ഡോളർ

യൂറോ ഡോളർ നിരക്ക്, തത്സമയ ചാർട്ട്

ചാർട്ടുകൾ, ഉദ്ധരണികൾ. ഡോളർ നിരക്ക്

ഡോളർ നിരക്ക്, കറൻസികൾ, ഉദ്ധരണികൾഡോളർ യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക് 29.05.22

ഡോളർ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള നിരക്ക്


യൂറോ റൂബിൾ നിരക്ക്ഡോളർ, യൂറോ, റൂബിൾ എന്നിവയുടെ ചാർട്ടുകളും നിരക്കുകളും

ഡോളർ പ്രവചനം

ഡോളറിന്റെ കരുതൽ
ഹ്രീവ്നിയ
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിന്റെ ഗതി
kurs-dollara.net /ml/charts-ticker/grafik-eurusd.html
എന്താണ് യൂറോ നിരക്ക്
ഫോറെക്സിൽ എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം. കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിലെ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് റേറ്റിലെ ഗെയിമിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഓരോ 2022
ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക് 05.2022
വിദേശ വിനിമയത്തിൽ യൂറോ മുതൽ ഡോളർ വരെ പ്രതിദിന നിരക്കിൽ എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം. ചാർട്ടിലെ ഉദാഹരണം. ഓൺലൈൻ 29.05.22
വിനിമയ നിരക്ക്: ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെ - പ്രവചന ഉപകരണങ്ങൾ
പ്രതിദിനം യൂറോ ഡോളർ ചാർട്ട്. ഫോറെക്സിലെ വരുമാനം, ഇടപാടുകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം. ഡോളർ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള നിരക്ക്