ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റിനായി കറൻസി കൺവെർട്ടർ യൂറോ റുബ്ലെസ്


കൺവെർട്ടർ യൂറോയിലെ റൂബിൾസ് ഫോറെക്സ് നിരക്കിലാണ്

ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള അവസാന കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, 24.05.2022 / 18:48:35
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്: 60.8695
1 റൂബിൾ = 0.0164 eur100 റൂബിൾസ് = 1.6429 eur
കറൻസിഡോളർ


ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച, 24 മെയ്, 2022 വർഷം.


കറൻസി കൺവെർട്ടറുകൾ

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ

ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ് നിരക്കിൽ

ബിറ്റ്കോയിനുകൾ