റൂബ് റുബിളിൽ ഡോളർ. കറൻസി കൺവെർട്ടർ ഡോളർ - സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ റുലികൾ

പേജിലെ ലിങ്ക് അവസാനത്തേത് എന്നാൽ

കൺവെർട്ടർ റൂബ് റുബിളിൽ ഡോളർ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അവസാന കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു (с 28.05.2022)
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്: 66.4029
1 റൂബിൾ = 0.0151 പാവ.100 റൂബിൾസ് = 1.5060 പാവ.

! ഇതും കാണുക:

കാൽക്കുലേറ്റർ ഇൻപ്പർ USD в RUB, മാർക്കറ്റ്, മുതൽ 28.05.2022

ഇന്ന് 29.05.2022

കറൻസിഡോളർ


പട്ടിക USD / RUB സി.ബിയുടെ നിരക്കിൽ

ഗ്രാഫ് പുതുക്കുക USD റൂബിളിലേക്ക്
കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ USD സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റൂബിളിലേക്ക്


ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച, 29 മെയ്, 2022 വർഷം.


കറൻസി കൺവെർട്ടറുകൾ

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ

ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ് നിരക്കിൽ

ബിറ്റ്കോയിനുകൾ