പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെ.

ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്, പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെ

പട്ടിക GBP/USD. ഡോളർ മുതൽ പൗണ്ട് വരെയുള്ള നിരക്ക് എന്താണ്. ചാർട്ടിൽ പൗണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക്. പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ചാർട്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെ GBP / RUB

ഡോളർ നിരക്ക്

കറൻസി കോഴ്സുകൾ റൂബിൾ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

കറൻസി കോഴ്സുകൾ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു - ന് 25.05.2022 г
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 56,9690
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ നിരക്ക് 58,8705
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 71,6157
Veen റുക്കിലേക്ക് 100 44,5523
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 59,1517
കനേഡിയൻ ഡോളർ 44,4064
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ 40,3511
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് 23,1130
ഗ്രിവ്ന കോഴ്സ് 10 19,3772
കോഴ്സ് ടെർഗെ 100 13,4095
പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെ.

ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച, 25 മെയ്, 2022 വർഷം

പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെയുള്ള ചാർട്ട് - GBP/USD

കറൻസിഡോളർ


പട്ടിക GBP / RUB സി.ബിയുടെ നിരക്കിൽ

ഗ്രാഫ് പുതുക്കുക GBP റൂബിളിലേക്ക്
കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ GBP സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റൂബിളിലേക്ക്

പ്രവർത്തനവും വില സൂചികകളും. ഡോളർ നിരക്കുകൾ, ഓഹരികൾ, കറൻസികൾ എന്നിവയുടെ ചാർട്ടുകൾ

ഫോറെക്സ്

പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെ. 25.05.2022

പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെ.


യൂറോ റൂബിൾ നിരക്ക്ഡോളർ, യൂറോ, റൂബിൾ എന്നിവയുടെ ചാർട്ടുകളും നിരക്കുകളും

ഡോളർ പ്രവചനം

ഡോളറിന്റെ കരുതൽ
ഹ്രീവ്നിയ
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിന്റെ ഗതി
kurs-dollara.net /ml/kurs-gbpusd/
പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെ. പൗണ്ട് ഡോളർ
പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെ. പൗണ്ട് നിരക്ക്. ഡോളർ മുതൽ പൗണ്ട് വരെയുള്ള ചാർട്ട്. GBP / USD ഓരോ 2022
പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെ GBP / USD 05.2022
കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ USD / GBP. പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെ. ഡോളർ മുതൽ പൗണ്ട് വരെയുള്ള നിരക്ക് എന്താണ്. ചാർട്ടിൽ പൗണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക്. ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക് ഡൈനാമിക്സ് - പൗണ്ട്, ഫോറെക്സ് ചാർട്ട്. ഇന്നത്തെ പൗണ്ട് വില ഓൺലൈൻ 25.05.2022
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ GBP / RUB
പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെയുള്ള ചാർട്ട് - GBP/USD. പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെ.