പൗണ്ട് vs യുഎസ് ഡോളർ ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക്

പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ. യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക്. വിനിമയ നിരക്ക്

പൗണ്ട് മുതൽ യുഎസ് ഡോളർ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്. ഡോളർ പരസ്പര ബന്ധ ചാർട്ട് / പൗണ്ട്. USD RUB. ഇന്നത്തെ ഡോളർ നിരക്ക്. ആണ് വിനിമയ നിരക്ക്-ലൈൻ

പൗണ്ട് മുതൽ USD വരെയുള്ള ചാർട്ട്

കറൻസി നിരക്കുകൾ, റൂബിൾസ്, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

ദേശീയ ബാങ്കുകളിലെ കറൻസി നിരക്കുകൾ

കറൻസിഡോളർ


പട്ടിക GBP / RUB സി.ബിയുടെ നിരക്കിൽ

ഗ്രാഫ് പുതുക്കുക GBP റൂബിളിലേക്ക്
കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ GBP സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റൂബിളിലേക്ക്

പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ കറൻസി നിരക്കുകൾ

കറൻസി കോഴ്സുകൾ റൂബിൾ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

കറൻസി കോഴ്സുകൾ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു - ന് 25.05.2022 г
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 56,9690
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ നിരക്ക് 58,8705
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 71,6157
Veen റുക്കിലേക്ക് 100 44,5523
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 59,1517
കനേഡിയൻ ഡോളർ 44,4064
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ 40,3511
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് 23,1130
ഗ്രിവ്ന കോഴ്സ് 10 19,3772
കോഴ്സ് ടെർഗെ 100 13,4095
വിനിമയ നിരക്ക്: യൂറോ, ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ, യെൻ, പൗണ്ട്, ഹ്രീവ്നിയ
സ്പീക്കർ താരതമ്യം. പൗണ്ട് റൂബിൾ / USD ഡോളർ റൂബിൾ

പൗണ്ട് മുതൽ യുഎസ് ഡോളർ വരെയുള്ള പരസ്പര ബന്ധ ഗ്രാഫ് GBP/RUB - USD/RUB
പൗണ്ട് vs യുഎസ് ഡോളർ ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക് 25.05.2022

പൗണ്ട് vs യുഎസ് ഡോളർ ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക്
പൗണ്ട് മുതൽ USD വരെയുള്ള ചാർട്ട്


യൂറോ റൂബിൾ നിരക്ക്ഡോളർ, യൂറോ, റൂബിൾ എന്നിവയുടെ ചാർട്ടുകളും നിരക്കുകളും
ഡോളർ മുതൽ ഹ്രിവിനിയ വരെയും റൂബിളിലേക്കും
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ
ടെൻഗെ മുതൽ റൂബിൾ വരെ
kurs-dollara.net /ml/kurs_dollara/funt-pound.html
ഡോളർ നിരക്ക്. വിനിമയ നിരക്ക്
പൗണ്ട് മുതൽ USD വരെയുള്ള ചാർട്ട്
പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെയുള്ള നിരക്ക്. പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ. വിനിമയ നിരക്ക് USD RUB GBP. ഡോളർ നിരക്ക് ഓരോ 2022
പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെയുള്ള നിരക്ക് 05.2022
പൗണ്ട് മുതൽ ഡോളർ വരെയുള്ള നിരക്ക്. യുഎസ് ഡോളറിന്റെ പൗണ്ടിന്റെ ഗ്രാഫ്, റൂബിളിലേക്ക് പൗണ്ട്. USD, RUB, GBP. വിനിമയ നിരക്ക്. ഡോളർ നിരക്ക് ഓൺലൈൻ 25.05.2022
പൗണ്ട് മുതൽ USD വരെയുള്ള ചാർട്ട്. പൗണ്ട് vs യുഎസ് ഡോളർ ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക്