ഡോളർ നിരക്ക് 29.05.2022 ഹ്രീവ്നിയയിലേക്ക്. ഹ്രിവ്നിയയിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്

ഡോളർ മുതൽ ഹ്രിവ്നിയ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്, പണ നിരക്ക് ന് 05.2022. യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക്

ഏത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഹ്രിവ്നിയ ഡോളറിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്, ചാർട്ട് 29.05.2022 ഉക്രേനിയൻ ഹ്രിവ്നിയയുടെ NBU ഡോളറിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ഗ്രാഫ് (ഉക്രേനിയൻ നാഷണൽ ബാങ്ക്) usd uah. ഹ്രീവ്നിയ മുതൽ ഡോളർ വരെ 10 വർഷങ്ങൾ

ഡോളർ നിരക്ക്
ഡോളർ നിരക്ക്

ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച, 29 മെയ്, 2022 വർഷം

ഡോളർ മുതൽ ഹ്രിവ്നിയ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്, NBU (ഉക്രേനിയൻ നാഷണൽ ബാങ്ക്), USD/UAH

കറൻസിഡോളർ

ഹ്രീവ്നിയയ്‌ക്കെതിരായ ഡോളറിന്റെ ചലനാത്മകത, വിപണി, ആഴ്ചയിലെ ചാർട്ട്


ഈ നിമിഷം ഡോളർ ഹ്രിവ്നിയ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചലനാത്മകത അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക
ഹ്രിവ്നിയ ഫോറെക്സിലേക്കുള്ള ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക്
ഡോളർ / ഹ്രിവ്നിയ, പ്രതിവാര ഡൈനാമിക്സ് ഗ്രാഫ്

ഡോളർ മുതൽ ഹ്രിവ്നിയ, ഫോറെക്സ്, പ്രതിമാസം

ഡോളർ മുതൽ ഹ്രിവ്നിയ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്
ഹ്രീവ്നിയയ്‌ക്കെതിരായ ഡോളറിന്റെ ചലനാത്മകതയുടെ ഗ്രാഫ് USD/UAH

പട്ടിക UAH / RUB സി.ബിയുടെ നിരക്കിൽ

ഗ്രാഫ് പുതുക്കുക UAH റൂബിളിലേക്ക്
കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ UAH സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റൂബിളിലേക്ക്

റൂബിളിന്റെ നിരക്കുകൾ ഹ്രിവ്നിയ, ഡോളർ, യൂറോ, ടെൻഗെ, ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ

കറൻസി വിനിമയ നിരക്ക് റൂബിളിന്, സി. ബാങ്ക്
സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അനുസരിച്ച് കറൻസി കോഴ്സുകൾ.
സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അവസാന ഇഷ്യു 28.05.2022 г
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 66,4029
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ നിരക്ക് 69,4353
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 83,4884
Veen റുക്കിലേക്ക് 100 52,2816
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 69,2563
കനേഡിയൻ ഡോളർ 51,9097
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ 47,3718
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് 26,1100
ഗ്രിവ്ന കോഴ്സ് 10 22,5381
കോഴ്സ് ടെർഗെ 100 15,7349

ഡോളർ നിരക്ക് 29.05.2022
സാമ്പത്തിക വാർത്ത

ഡോളർ നിരക്ക്


kurs-dollara.net /ml/kurs_dollara/k-grivne.html
ഡോളർ മുതൽ ഹ്രിവ്നിയ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്, NBU (ഉക്രേനിയൻ നാഷണൽ ബാങ്ക്), USD/UAH
ഹ്രിവ്നിയ NBU-ലേക്കുള്ള ഡോളറിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് 29.05.2022 r ഒപ്പം (ഹ്രീവ്നിയയുടെ പണ വിനിമയ നിരക്ക്), ഹ്രീവ്നിയ, ആർക്കൈവ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഡോളറിന്റെ വിൽപ്പന വില ഓരോ 2022
ഡോളർ നിരക്ക് 05.2022 ഹ്രീവ്നിയയിലേക്ക്
ഡോളർ നിരക്ക് 29.05.2022 ഹ്രീവ്നിയയിലേക്ക് g. പണ വിനിമയ നിരക്ക് USD ഹ്രീവ്നിയ വാങ്ങലിന്റെയും വിൽപ്പനയുടെയും വില, ഏത് ദിവസവും 10 വർഷങ്ങൾ. ഓൺലൈൻ 29.05.2022
ഡോളർ മുതൽ ഹ്രിവ്നിയ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്, NBU (ഉക്രേനിയൻ നാഷണൽ ബാങ്ക്), USD/UAH. ഡോളർ നിരക്ക്