ടെൻഗെ vs യുഎസ് ഡോളർ ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക്

ടെൻഗെ മുതൽ റൂബിൾ വരെ. കറൻസികളിലേക്ക് ടെൻഗെ

ടെൻഗെ മുതൽ യുഎസ് ഡോളർ nb വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്. റൂബിൾ ടെൻഗെ. ഡോളറിൽ നിന്ന് ടെഞ്ചിലേക്കുള്ള ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക്. ഓൺലൈൻ കറൻസി നിരക്കുകൾ

ചാർട്ട് Tenge മുതൽ US ഡോളർ nb വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്

കറൻസിഡോളർ

ടെൻഗെ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ഓൺലൈൻ വിനിമയ നിരക്കുകൾ

കറൻസി കോഴ്സുകൾ റൂബിൾ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

കറൻസി കോഴ്സുകൾ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു - ന് 28.05.2022 г
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 66,4029
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ നിരക്ക് 69,4353
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 83,4884
Veen റുക്കിലേക്ക് 100 52,2816
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 69,2563
കനേഡിയൻ ഡോളർ 51,9097
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ 47,3718
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് 26,1100
ഗ്രിവ്ന കോഴ്സ് 10 22,5381
കോഴ്സ് ടെർഗെ 100 15,7349
വിനിമയ നിരക്ക്: യൂറോ, ടെൻഗെ ടു റൂബിൾ, യെൻ, പൗണ്ട്, ഹ്രീവ്നിയ
റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ റൂബിളിലേക്കുള്ള ടെഞ്ചിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് (ഓരോ 100)

ടെഞ്ച് നിരക്ക് ചാർട്ട്
ടെൻഗെ vs യുഎസ് ഡോളർ ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക് 29.05.2022

ടെൻഗെ vs യുഎസ് ഡോളർ ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക്
ചാർട്ട് Tenge മുതൽ US ഡോളർ nb വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്


kurs-dollara.net /ml/kurs_dollara/tenge.html
ഡോളർ നിരക്ക്. വിനിമയ നിരക്ക്
ടെൻഗെ vs യുഎസ് ഡോളർ ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക് എൻ.ബി
Tenge to USD NBRK നിരക്ക്, ചാർട്ട്. ടെൻഗെ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഓരോ 2022
ടെൻഗെ ഡോളർ 05.2022
ടെൻഗെ മുതൽ USD വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്. ടെൻഗെയുടെ ഗ്രാഫ് മുതൽ ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെ. USD, RUB. ഓൺലൈൻ കറൻസി നിരക്കുകൾ. ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഓൺലൈൻ 29.05.2022
ചാർട്ട് Tenge മുതൽ US ഡോളർ nb വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്. ടെൻഗെ vs യുഎസ് ഡോളർ ചാർട്ട്. ഡോളർ നിരക്ക്