ഡോളർ മുതൽ യുവാൻ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചലനാത്മകതയുടെ ഗ്രാഫ്

യുവാൻ മുതൽ റൂബിൾ വരെ. ചൈനയിലെ വിനിമയ നിരക്ക്

യുവാൻ എത്രയാണ്. ഡോളർ മുതൽ RMB വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്. യുവാൻ റൂബിൾ. RMB തൽസമയ വിനിമയ നിരക്ക്. RMB വിനിമയ നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ

ഡോളർ നിരക്ക് USD/RUB

ഹ്രീവ്നിയ

ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ

യൂറോ കോഴ്സ് EUR/RUB

പൗണ്ട് റൂബിൾ GBP/RUB

റൂബിൾ

യൂറോയിലേക്ക് യൂറോ EUR/USD

ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ

എണ്ണ

ഗ്യാസ്

മോസ്കോ ബിർജ

ഓഹരി വിപണി

ബിറ്റ്കോയിൻ

ക്രിപ്റ്റോകറന്റുകൾ

ഡോളർ നിരക്ക്
ഡോളർ മുതൽ യുവാൻ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചലനാത്മകതയുടെ ഗ്രാഫ്

ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച, 29 മെയ്, 2022 വർഷം

യുവാൻ എത്രയാണ്

കറൻസിഡോളർ

ഡൈനാമിക് USD vs RMB ചാർട്ട്


ഒരു ആഴ്‌ചത്തേക്കുള്ള USD യുവാൻ വിനിമയ നിരക്ക്, വിപണിയുടെ ചലനാത്മകത


ഈ നിമിഷം USD യുവാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കിന്റെ ഡൈനാമിക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക
ഡോളർ മുതൽ RMB വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ്

ഡോളർ മുതൽ യുവാൻ, ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ്, പ്രതിമാസം

ഡോളർ മുതൽ RMB വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് വിപണി
ഡോളർ മുതൽ യുവാൻ വരെയുള്ള ചാർട്ട് USD/CNY

പട്ടിക CNY / RUB സി.ബിയുടെ നിരക്കിൽ

ഗ്രാഫ് പുതുക്കുക CNY റൂബിളിലേക്ക്
കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ CNY സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റൂബിളിലേക്ക്

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ നിരക്കിൽ യുവാൻ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്

കറൻസി വിനിമയ നിരക്ക് റൂബിളിന്, സി. ബാങ്ക്
സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അനുസരിച്ച് കറൻസി കോഴ്സുകൾ.
സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അവസാന ഇഷ്യു 28.05.2022 г
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 66,4029
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ നിരക്ക് 69,4353
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 83,4884
Veen റുക്കിലേക്ക് 100 52,2816
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 69,2563
കനേഡിയൻ ഡോളർ 51,9097
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ 47,3718
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് 26,1100
ഗ്രിവ്ന കോഴ്സ് 10 22,5381
കോഴ്സ് ടെർഗെ 100 15,7349
വിനിമയ നിരക്ക്: യൂറോ, യുവാൻ മുതൽ റൂബിൾ നിരക്ക്, യെൻ, പൗണ്ട്,

ഡോളർ മുതൽ യുവാൻ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചലനാത്മകതയുടെ ഗ്രാഫ് 29.05.2022

ഡോളർ മുതൽ യുവാൻ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചലനാത്മകതയുടെ ഗ്രാഫ്
യുവാൻ എത്രയാണ്


kurs-dollara.net /ml/kurs_dollara/usd_cny.html
ഡോളർ നിരക്ക്. വിനിമയ നിരക്ക്
യുവാൻ എത്രയാണ്
യുവാൻ എത്രയാണ്. ഡോളർ യുവാൻ, യുവാൻ റൂബിൾ. ചൈനയിലെ കറൻസി വിനിമയ നിരക്ക്, ഡോളർ വില ഓരോ 2022
ഡോളർ മുതൽ RMB വരെയുള്ള ചാർട്ട് 05.2022
ഡോളർ മുതൽ RMB വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്. ഡോളർ മുതൽ യുവാൻ വരെയുള്ള ചാർട്ട്, യുവാൻ മുതൽ റഷ്യൻ റൂബിൾ വരെ. USD, RUB. വിനിമയ നിരക്ക്. ഡോളർ നിരക്ക് ഓൺലൈൻ 29.05.2022
യൂറോ ഡോളർ നിരക്ക്, തത്സമയ ചാർട്ട്
യുവാൻ എത്രയാണ്. ഡോളർ മുതൽ യുവാൻ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചലനാത്മകതയുടെ ഗ്രാഫ്