ഡോളർ നിരക്ക് 09.06.2023 യൂറോയിലേക്ക്. വിനിമയ നിരക്ക്

റൂബിൾ മുതൽ ഡോളർ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് സി ബാങ്ക്, ചാർട്ട് ന് 06.2023. യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക്

ഏത് ദിവസത്തേയും യൂറോയിൽ നിന്ന് ഡോളറിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്, ചാർട്ട് 09.06.2023. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡോളറിലേക്കുള്ള റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് usd rub. ഡോളറിന് യൂറോ 10 വർഷങ്ങൾ ജൂൺ, 2023

ഡോളർ നിരക്ക്
ഡോളർ നിരക്ക്

ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച, 9 ജൂൺ, 2023 വർഷം

ഡോളർ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള നിരക്ക്, EUR/USD

കറൻസിഡോളർ

യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള പ്രവചനം

റൂബിളിനെതിരെ യൂറോയുടെ ചലനാത്മകത


യൂറോ കർവ് പുതുക്കുക
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ്
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ, മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് ചാർട്ട്

ഡോളർ, യൂറോ, ഹ്രിവ്നിയ, ടെൻഗെ, ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള റൂബിളിന്റെ നിരക്കുകൾ

കറൻസി വിനിമയ നിരക്ക് റൂബിളിന്, സി. ബാങ്ക്
സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അനുസരിച്ച് കറൻസി കോഴ്സുകൾ.
സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അവസാന ഇഷ്യു 09.06.2023 г
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 82,0930
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ നിരക്ക് 88,0379
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 102,3043
Veen റുക്കിലേക്ക് 100 58,6924
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 90,3411
കനേഡിയൻ ഡോളർ 61,3734
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ 54,6904
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് 27,9685
ഗ്രിവ്ന കോഴ്സ് 10 22,2267
കോഴ്സ് ടെർഗെ 100 18,3797
റൂബിളിനെതിരെ ഡോളറിന്റെ ചലനാത്മകത, USD/RUB, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗ്രാഫ്

ഡോളർ നിരക്ക് 09.06.2023
ഡോളർ, യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക് എന്നിവയുടെ ചലനാത്മകതയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ

ഡോളർ നിരക്ക്


kurs-dollara.net /ml/kurs_evro/kurs-dollara-na.html
ഡോളർ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള നിരക്ക്, EUR/USD
ഡോളർ നിരക്ക് 09.06.2023 r യൂറോയും ഏത് ദിവസവും. ഡോളറിനെതിരെ റൂബിൾ, യൂറോയ്‌ക്കെതിരെ, റൂബിളിനെതിരെ മറ്റ് കറൻസികളുടെ വിനിമയ നിരക്കുകൾ ഓരോ 2023
ഡോളർ നിരക്ക് 06.2023 യൂറോയിലേക്ക്
ഇന്നും നാളെയും ഡോളറിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്. ഡോളർ നിരക്ക് 09.06.2023 g മുതൽ യൂറോ വരെ. ഏത് ദിവസത്തേയും ഡോളറിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഓൺലൈൻ 09.06.2023
ഡോളർ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള നിരക്ക്, EUR/USD. ഡോളർ നിരക്ക്