ഡോളർ നിരക്ക് 24.05.2022 യൂറോയിലേക്ക്. വിനിമയ നിരക്ക്

റൂബിൾ മുതൽ ഡോളർ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് സി ബാങ്ക്, ചാർട്ട് ന് 05.2022. യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക്

ഏത് ദിവസത്തേയും യൂറോയിൽ നിന്ന് ഡോളറിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്, ചാർട്ട് 24.05.2022. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡോളറിലേക്കുള്ള റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് usd rub. ഡോളറിന് യൂറോ 10 വർഷങ്ങൾ മെയ്, 2022

ഡോളർ നിരക്ക്
ഡോളർ നിരക്ക്

ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച, 24 മെയ്, 2022 വർഷം

ഡോളർ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള നിരക്ക്, EUR/USD

കറൻസിഡോളർ

യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള പ്രവചനം

റൂബിളിനെതിരെ യൂറോയുടെ ചലനാത്മകത


യൂറോ കർവ് പുതുക്കുക
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ്
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ, മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് ചാർട്ട്

ഡോളർ, യൂറോ, ഹ്രിവ്നിയ, ടെൻഗെ, ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള റൂബിളിന്റെ നിരക്കുകൾ

കറൻസി വിനിമയ നിരക്ക് റൂബിളിന്, സി. ബാങ്ക്
സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അനുസരിച്ച് കറൻസി കോഴ്സുകൾ.
സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അവസാന ഇഷ്യു 25.05.2022 г
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 56,9690
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ നിരക്ക് 58,8705
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 71,6157
Veen റുക്കിലേക്ക് 100 44,5523
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 59,1517
കനേഡിയൻ ഡോളർ 44,4064
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ 40,3511
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് 23,1130
ഗ്രിവ്ന കോഴ്സ് 10 19,3772
കോഴ്സ് ടെർഗെ 100 13,4095
റൂബിളിനെതിരെ ഡോളറിന്റെ ചലനാത്മകത, USD/RUB, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗ്രാഫ്

ഡോളർ നിരക്ക് 24.05.2022
ഡോളർ, യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക് എന്നിവയുടെ ചലനാത്മകതയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ

ഡോളർ നിരക്ക്


kurs-dollara.net /ml/kurs_evro/kurs-dollara-na.html
ഡോളർ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള നിരക്ക്, EUR/USD
ഡോളർ നിരക്ക് 24.05.2022 r യൂറോയും ഏത് ദിവസവും. ഡോളറിനെതിരെ റൂബിൾ, യൂറോയ്‌ക്കെതിരെ, റൂബിളിനെതിരെ മറ്റ് കറൻസികളുടെ വിനിമയ നിരക്കുകൾ ഓരോ 2022
ഡോളർ നിരക്ക് 05.2022 യൂറോയിലേക്ക്
ഇന്നും നാളെയും ഡോളറിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്. ഡോളർ നിരക്ക് 24.05.2022 g മുതൽ യൂറോ വരെ. ഏത് ദിവസത്തേയും ഡോളറിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഓൺലൈൻ 24.05.2022
ഡോളർ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള നിരക്ക്, EUR/USD. ഡോളർ നിരക്ക്