സൈറ്റ് തിരയൽ


ഡോളർ നിരക്ക് USD/RUB

ഹ്രീവ്നിയ

ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ

യൂറോ കോഴ്സ് EUR/RUB

പൗണ്ട് റൂബിൾ GBP/RUB

റൂബിൾ

യൂറോയിലേക്ക് യൂറോ EUR/USD

ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ

എണ്ണ

ഗ്യാസ്

മോസ്കോ ബിർജ

ഓഹരി വിപണി

ബിറ്റ്കോയിൻ

ക്രിപ്റ്റോകറന്റുകൾ

ഡോളർ നിരക്ക്
കറൻസി വിനിമയ നിരക്ക് റൂബിളിന്, സി. ബാങ്ക്
സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അനുസരിച്ച് കറൻസി കോഴ്സുകൾ.
സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അവസാന ഇഷ്യു 26.11.2022 г
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 60,4797
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ നിരക്ക് 62,8762
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 73,4345
Veen റുക്കിലേക്ക് 100 43,5012
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 63,9794
കനേഡിയൻ ഡോളർ 45,3439
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ 40,9750
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് 25,0320
ഗ്രിവ്ന കോഴ്സ് 10 16,3760
കോഴ്സ് ടെർഗെ 100 12,9799
ഡോളർ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള നിരക്ക്

ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച, 26 നവംബർ, 2022 വർഷം

കറൻസിഡോളർ

ഈ സൈറ്റിൽ തിരയുകഡോളർ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള നിരക്ക് 26.11.2022

ഡോളർ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള നിരക്ക്


ഡോളർ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള നിരക്ക് നന്നായി
വിനിമയ നിരക്ക്. യൂറോയുടെയും ഡോളറിന്റെയും ഇന്നത്തെ നിരക്ക് എത്രയാണ് ഓരോ 2022
യൂറോ കറൻസി നിരക്ക് 11.2022
ഇന്നത്തെ കറൻസി വിനിമയ നിരക്ക്. യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക്. ഡോളർ നിരക്ക് എത്രയാണ്. ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രവചനം. ഇന്ന്, നാളത്തെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. ഓൺലൈൻ 26.11.2022
യൂറോ കറൻസി നിരക്ക്. ഡോളർ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള നിരക്ക്