ഡോളർ കോഴ്സുകൾ 26.09.2022 ജി. 19 മണിക്കൂർ.

ഇന്നത്തെ റൂബിളിൽ നിന്ന് ഡോളറിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്

നാളത്തേക്കുള്ള ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക്, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കറൻസി

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ചാർട്ടിൽ റൂബിളിനെതിരെ ഡോളറിന്റെ ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക്. ഡോളർ, യൂറോ, റൂബിൾ എന്നിവയുടെ ചലനാത്മകത, ഉദ്ധരണികൾ

ഡോളർ നിരക്ക്
കറൻസി വിനിമയ നിരക്ക് റൂബിളിന്, സി. ബാങ്ക്
സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അനുസരിച്ച് കറൻസി കോഴ്സുകൾ.
സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അവസാന ഇഷ്യു 27.09.2022 г
ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 57,9990
യൂറോ മുതൽ റൂബിൾ വരെ നിരക്ക് 55,9278
പൗണ്ട് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 63,2015
Veen റുക്കിലേക്ക് 100 40,2771
ഫ്രാങ്ക് മുതൽ റൂബിൾ വരെ 58,8583
കനേഡിയൻ ഡോളർ 42,7406
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ 37,6820
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ വിനിമയ നിരക്ക് 23,2517
ഗ്രിവ്ന കോഴ്സ് 10 15,7106
കോഴ്സ് ടെർഗെ 100 12,0977
വിനിമയ നിരക്ക്: ഇന്ന് ഡോളർ, യൂറോ, റൂബിൾ, ഹ്രീവ്നിയ
ഇന്നത്തെ റൂബിളിൽ നിന്ന് ഡോളറിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്

ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച, 27 സെപ്റ്റംബർ, 2022 വർഷം

ഡോളറിൽ നിന്ന് റൂബിളിലേക്കുള്ള ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക്, തീയതിക്ക് മുകളിൽ ഹോവർ ചെയ്യുക

കറൻസിഡോളർ


വിനിമയ നിരക്ക്: ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെ - പ്രവചന ഉപകരണങ്ങൾ
യൂറോ ഡോളർ നിരക്ക്, തത്സമയ ചാർട്ട്

ഇന്നത്തെ റൂബിളിൽ നിന്ന് ഡോളറിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 27.09.2022

ഡോളറും യൂറോയും ഇന്ന് റൂബിളിലേക്ക്

ഇന്നത്തെ റൂബിളിൽ നിന്ന് ഡോളറിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്


kurs-dollara.net /ml/segodnya/
റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ഇന്നത്തെ ഡോളർ നിരക്കുകൾ
ഇന്നത്തെ കറൻസികൾ
റൂബിളിനെതിരെ ഇന്ന് ഡോളറിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക്, നാളെയും 10 സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ വർഷങ്ങൾ ഓരോ 2022
ഇന്നത്തെ ഡോളർ 09.2022
റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക സെൻട്രൽ ബാങ്കായ റൂബിളിനെതിരെയുള്ള ഡോളറിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് 10 വർഷങ്ങൾ. പട്ടിക ഓൺലൈൻ 27.09.2022
ഡോളറിൽ നിന്ന് റൂബിളിലേക്കുള്ള ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക്, തീയതിക്ക് മുകളിൽ ഹോവർ ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ റൂബിളിൽ നിന്ന് ഡോളറിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്