ഡോളർ നിരക്ക്
സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡോളർ നിരക്ക് 56.9690 р
യൂറോ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വിനിമയ നിരക്ക് 58.8705 р

കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ UAH - Ukrainian Hryvnia സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റൂബിളിലേക്ക്

UAH / RUB - Ukrainian Hryvnia സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന തോതിൽ റുലികൾക്കായി

UAH / RUB - Ukrainian Hryvnia റൂബിളുകൾക്കായി. ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച, 24 മെയ്, 2022 വർഷം

നന്നായി UAH - Ukrainian Hryvnia സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റൂബിളിലേക്ക്

കറൻസിഡോളർ

ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച, 24 മെയ്, 2022 വർഷം
തീയതിയിലെ കറൻസി നിരക്കുകൾ   ഡിഡിയുടെ തരം തീയതി നൽകുക.എംഎം.yyyg.
അഥവാ

റൂബിലേക്ക് 24.05.2022 കേന്ദ്ര ബാങ്ക്

കോഴ്സുകൾ23.05.202225.05.2022നാളേക്ക് വേണ്ടി

സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അനുസരിച്ച് റൂളിനായി കറൻസി കോഴ്സുകൾ
റൂബിളിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക്കറൻസി / റൂബിളിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക്
1AUD - 41.40 1ഓസ്ട്രേലിയ ഡോളർ റൂബിൾ 41,3980
1AZN - 34.24 1Azerbaijan Manat 34,2404
1GBP - 72.56 1British Pound Sterling 72,5630
100AMD - 12.77 100Armenia Dram 12,7726
1BYN - 23.62 1Belarussian Ruble 23,6189
1BGN - 31.48 1Bulgarian lev 31,4795
1BRL - 11.93 1Brazil Real 11,9344
100HUF - 16.20 100Hungarian Forint 16,1970
10HKD - 74.28 10Hong Kong Dollar 74,2837
10DKK - 82.73 10Danish Krone 82,7251
1USD - 58.21 1ഡോളർ മുതൽ റൂബിൾ വരെ 58,2087
1EUR - 60.39 1റൂബിളിലേക്ക് യൂറോ 60,3851
100INR - 75.25 100Indian Rupee 75,2495
100KZT - 13.70 100Kazakhstan Tenge 13,6955
1CAD - 45.37 1Canadian Dollar 45,3727
100KGS - 73.22 100Kyrgyzstan Som 73,2185
10CNY - 87.99 10China Yuan 87,9854
10MDL - 30.37 10Moldova Lei 30,3697
10NOK - 60.00 10Norwegian Krone 59,9954
1PLN - 13.43 1Polish Zloty 13,4301
1RON - 12.57 1Romanian Leu 12,5661
1XDR - 78.26 1SDR 78,2575
1SGD - 42.33 1Singapore Dollar 42,3274
10TJS - 48.11 10Tajikistan Ruble 48,1064
10TRY - 36.52 10Turkish Lira 36,5192
1TMT - 16.63 1New Turkmenistan Manat 16,6311
10000UZS - 52.46 10000Uzbekistan Sum 52,4635
10UAH - 19.80 10Ukrainian Hryvnia 19,7989
10CZK - 24.96 10Czech Koruna 24,9608
10SEK - 58.92 10Swedish Krona 58,9187
1CHF - 60.06 1Swiss Franc 60,0585
10ZAR - 36.76 10S.African Rand 36,7581
1000KRW - 46.05 1000South Korean Won 46,0475
100JPY - 45.56 100Japanese Yen 45,5610

ഡോളർ നിരക്കുകൾ

ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച, 24 മെയ്, 2022 വർഷം UAH - Ukrainian Hryvnia
- Ukrainian Hryvnia
UAH / RUB - Ukrainian Hryvnia റൂബിളുകൾക്കായി