Евро валютын хөрвүүлэгч - Төв банкны ханшаар рубльль. Евро дахь хэмжээг оруулна уу


Хөрвүүлэгч Евро рубльль ОХУ-ын төв банкны үнээр

Оросын төв банкны хамгийн сүүлийн курс ашиглагддаг (с 02.02.2023)
Евро-рубльлийн ханш: 76.2245
1 рубльль = 0.0131 евро.100 рубльль = 1.3119 евро.
Валютдоллар


Хуваарь EUR / RUB CB-ийн хувь хэмжээгээр

Сэргээх график EUR рубль хүртэл
Хичээлийн хуваарь EUR Төв банкны рубль рүү


Өнөөдөр Пүрэв гараг, 2 Хоёрдугаар сар, 2023 жил.