Валютын хөрвүүлэгч нь ОХУ-ын төв банкны төв банкны үнээр


Хөрвүүлэгч ОХУ-ын Рубльт Рубльт ОХУ-ын төв банкны үнээр

Оросын төв банкны хамгийн сүүлийн курс ашиглагддаг (с 02.02.2023)
100 тенге = 15.2270 рубль.
1 рубльль = 6.5673 KZT.100 рубльль = 656.7282 KZT.
Валютдоллар


Хуваарь KZT / RUB CB-ийн хувь хэмжээгээр

Сэргээх график KZT рубль хүртэл
Хичээлийн хуваарь KZT Төв банкны рубль рүү


Өнөөдөр Пүрэв гараг, 2 Хоёрдугаар сар, 2023 жил.