Валютын хөрвүүлэгч рубльль - Хрисвни улс ОХУ-ын төв банкны үнээр


Хөрвүүлэгч Христни дахь рубльль ОХУ-ын төв банкны үнээр

Оросын төв банкны хамгийн сүүлийн курс ашиглагддаг (с 02.02.2023)
10 hryvnia = 18.9864 рубль.
1 рубльль = 0.5267 UAH.100 рубльль = 52.6693 UAH.
Валютдоллар


Хуваарь UAH / RUB CB-ийн хувь хэмжээгээр

Сэргээх график UAH рубль хүртэл
Хичээлийн хуваарь UAH Төв банкны рубль рүү


Өнөөдөр Пүрэв гараг, 2 Хоёрдугаар сар, 2023 жил.