Доллараар рубльль. Валютын хөрвүүлэгч Хүүхэлдэйар - Төв банкны ханшаар рубльль

Хуудас дээрх линкийг хамгийн сүүлд хийсэн хөрвүүлэгчдэд чиглүүл

Хөрвүүлэгч Доллараар рубльль ОХУ-ын төв банкны үнээр

Оросын төв банкны хамгийн сүүлийн курс ашиглагддаг (с 02.02.2023)
Хүүхэлдэйарн рубльлийн ханш: 70.1217
1 рубльль = 0.0143 Хүүхэлдэй.100 рубльль = 1.4261 Хүүхэлдэй.

! Бас нэг харж байна:

Тооцоолуур isper USD в RUB, зах зээл 01.02.2023

Өнөөдөр 02.02.2023

ВалютХүүхэлдэйар


Хуваарь USD / RUB CB-ийн хувь хэмжээгээр

Сэргээх график USD рубль хүртэл
Хичээлийн хуваарь USD Төв банкны рубль рүү


Өнөөдөр Пүрэв гараг, 2 Хоёрдугаар сар, 2023 жил.